Ustanovljen Center za jezike in medkulturnost UP PEF

datum: 07.05.2021

kategorija: Novice


Center za jezike in medkulturnost UP PEF sledi viziji Univerze na Primorskem, ki deluje v   okolju, zaznamovanem z medkulturnimi stiki. Raziskave in razvoj medkulturnosti so vpisane v primarne cilje UP, nov center na UP PEF pa bo ta prizadevanje razvijal v kontekstu vzgoje in izobraževanja, saj zagotovo lahko deluje kot eden temeljnih vzvodov za krepitev medkulturnega dialoga v družbi. Center bo izhajal iz tradicije in potreb neposrednega okolja, zato se bo  prvenstveno usmerjal v razvoj poučevanja jezikov in spodbujanje medkulturnega dialoga.

Primarno poslanstvo centra bo sistematična skrb za jezikovno ozaveščanje, zagotavljanje ustreznih pogojev dela ter skrb za usklajeno in primerno zunanjo jezikovno podobo, skrb za večjezičnost in medkulturnost, ki je že vzpostavljena (jezikovno ponudba v študijskih programih, dvo - in večjezično okolje, v katerem UP PEF deluje, raziskovalna dejavnost na področju večjezičnosti, sodelovanje s šolami in vrtci ter strokovnimi in raziskovalnimi institucijami v slovenskem prostoru in v tujini), raziskovanje, načrtovanje in izvedba jezikovne didaktike. Prvenstvene naloge centra bodo tudi izobraževanje in usmerjanje strokovnih delavcev na področju jezikov, jezikovne didaktike, spremljanja novih spoznanj in posredovanj le-teh, kakor tudi sodelovanje z Alumni klubom, kar je v strokovnem prostoru, kjer je kader učiteljev jezikov precej razpršen, dodatna priložnost za refleksijo študija, potreb prakse in dragocenih menjav izkušenj. Potreba po centru je izkazana tudi z vpetostjo jezikov in medkulturnosti v različne študijske programe na UP PEF, kakor tudi kot možnost večje razpoznavnosti in afirmacije fakultete ter odpiranja ali podpore morebitnim novim delovnim mestom.  

Doc. dr. Barbara Baloh, p
redstojnica Centra za jezike in medkulturnost

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino