Program 17. mednarodnega znanstvenega sestanka

datum: 03.09.2021

kategorija: Novice


Vabimo vas na 17. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja v petek, 24. septembra 2021, od 9. do 16. ure.

Prehodi predstavljajo pomembna obdobja v življenju otroka, učenca, dijaka, študenta. V domačem in mednarodnem okolju je bil najpogosteje obravnavan prehod med vrtci in šolo (Moss 2013; OECD 2017; Vidmar idr. 2017).

Ob dejstvu, da gre za kritična in občutljiva obdobja v življenju posameznika, nas vedno bolj zanima, kaj se dogaja z otroki in družinami tudi v času prehodov iz domačega okolja v vrtec, iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje in iz srednješolskega izobraževanja v visokošolsko. Prehodi pa se dogajajo tudi ob vstopanju v različna delovna okolja.

Z vabilom želimo nagovoriti raziskovalce, učitelje, vzgojitelje, starše, dijake, študente, strokovne delavce, da se nam pridružite v razpravah in ob predstavitvah domačih in mednarodnih spoznanj. Obravnavali bomo prehode v predšolskem in osnovnošolskem obdobju, predmetno specifične prehode z vidika didaktične diferenciacije in individualizacije, specifične vzgojno-izobraževalne potrebe posameznikov ob različnih prehodih ter prehode ob vstopu v visokošolsko izobraževanje, delovna okolja in v kariernem razvoju posameznikov.

Z nami pa bodo na okrogli mizi o neposrednih izkušnjah, problemih in perspektivah spregovorili tudi predstavniki različnih stopenj izobraževanja in izobraževalnih okolij ter predstavniki staršev.

Konferenca bo potekala po videokonferenčnem sistemu ZOOM in je za pasivne udeležence brez kotizacije.  Udeleženci bodo po zaključku prejeli potrdilo o udeležbi.

Na konferenco se lahko prijavite do 22. septembra 2021. Dostop do elektronske prijavnice je tukaj.

Program

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino