Program za izpopolnjevanje: Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

datum: 29.07.2021

kategorija: Novice

 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Z zakoni ali podzakonskimi akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja več programov za izpopolnjevanje izobrazbe, in sicer z naslednjim študijskim letom študijski program Pedagoško-andragoško izobraževanje, ki se bo izvajal na sedežu fakultete v Kopru ter na dislociranih enotah v Novi Gorici in Slovenskih Konjicah (v primeru 25 prijav).

Rok za prijavo: 10. september 2021

_______________________________________________________________________

Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. 

Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja - obrazec (za kandidate, ki so študij zaključili v tujini).

_______________________________________________________________________   

Več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje lahko dobite preko e-naslova tina.vicic@pef.upr.si (031 634 017).

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino