Zaupamo v znanost: predavanja strokovnjakov

datum: 18.11.2021

kategorija: Novice


V novembru UP PEF nadaljuje s predavanji strokovnjakov, ki bodo odprli teme, ki so v današnjem času zelo aktualne. Vabljeni k udeležbi in prijavi na posamezni dogodek.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike, bosta tudi dogodka, ki sta predvidena v živo, potekala virtualno.

Gostujoči

 

Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši


Martina Kovačič Kuzmič, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (Pedagoška fakulteta UP)
24. november 2021 ob 18.00 (ZOOM)

Opis:  Vsakdanje izkušnje vse bolj pritrjujejo domnevi, da je za uspešen vzgojno-izobraževalni proces bistvenega pomena partnersko sodelovanje staršev in šole. Kot pravi Epstein (2001) še ni dolgo nazaj, ko je bila ločnica med vzgojno-izobraževalnimi dolžnostmi staršev in učiteljev povsem jasna. Starši so bili odgovorni za vzgojo otrok doma, učitelji pa so bili zadolženi za njihovo izobraževanje v šoli. Danes je slika drugačna. Izziv pa je oblikovati novo ustrezno strukturo odnosov in delitve odgovornosti, ki bi sledila tem spremembam. Partnerstvo med starši in šolo hkrati odpira tudi vrsto vprašanj. Na eni strani imamo šolo, s strukturirano obliko in pedagoško usposobljenim kadrom, na drugi strani pa starše, ki se med seboj razlikujejo po socialno-ekonomskih in kulturnih dejavnikih. To pomeni, da sodelovanje šole in staršev ne more potekati po enoznačnem modelu. Več informacij

 

Polne bolnišnice in ignorantski posamezniki: koga reševati v času najhujše pandemije?


dr. Renata Salecl (Pravna fakulteta UL)
15. december 2021 ob 14.00 (UP PEF, Youtube kanal UP PEF)

Dr. Renata Salecl je mednarodno uveljavljena filozofinja in sociologinja.  Je redna profesorica in znanstvena svetnica, zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Je tudi redna gostujoča profesorica na Cardozo School of Law v New Yorku, na BIOS Centre London School of Economics ter na Birkbeck College School of Law v Londonu. Leta 2017 je bila izvoljena za izredno članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), od 2020 je načelnica Oddelka za družbene vede I. razreda SAZU. Za svoje delo je prejela več priznanj, med drugim je bila leta 2010 imenovana za slovensko znanstvenico leta. V letu 2020 je pri Mladinski knjigi v novi zbirki Ergo izšlo njeno delo Človek človeku virus, v zbirki Kultura pa Strast do nevednosti.

 

Od kuge do korone: velike pandemije nalezljivih bolezni v historični perspektivi


dr. David Petelin (Zgodovina na dlani - zasebni zgodovinski inštitut IZRA)
13. januar 2022 ob 15.00 (Velika predavalnica UP PEF, Youtube kanal UP PEF) 

Opis: V okviru predavanja bomo pokukali v zgodovino epidemij, ki spremljajo človeštvo praktično skozi njegovo celotno preteklost. Številne nalezljive bolezni, ki vodijo v pandemije, povzročajo t.i. zoonotski patogeni (bakterijski, virusni ali parazitski), so se na ljudi prenesli zaradi povečanih stikov z živalmi z vzrejo, lovom in globalno trgovino. Pandemije pa niso vplivale samo na vsakdanje življenje, temveč dejansko na zasuk zgodovine. Nekatere od teh so spremenile potek civilizacij: prinesle so opustošenje v prizadetih deželah, ustavile ali zaostrile so vojne, porazile so vojske, umirali so nepremagljivi voditelji, mesta so bila porušena, uničene ali preoblikovane so bile državne strukture, zaostrile so se politične in družbene razredne delitve ter povečali družbene antagonizme. Prav razumevanje mehanizmov prenosa patogenov na človeka je omogočilo vzpostavitev metod za preprečevanje in obvladovanje okužb. Izvajanje javnozdravstvenih ukrepov, kot so izolacija, karantena in mejni nadzor, je skozi stoletja pomagalo zajeziti širjenje nalezljivih bolezni in vzdrževati strukturo družbe. Ker farmacevtskih posegov ni bilo, se te metode še danes uporabljajo za obvladovanje pandemije COVID-19.

Tekom poklicne karierne poti je dr. David Petelin spoznal večino primarnega dela zgodovinarjev, to je delo z arhivskim in dokumentarnim gradivom, urejanjem šolskih učbenikov za zgodovino, raziskovanju, izvajanju javnih predavanj in nastopanju v medijih, sodelovanje na simpozijih, publicistični dejavnosti in znanstvenemu objavljanju izsledkov ter večletnemu delu v muzeju (Muzej športa). Leta 2020 je opravil strokovni izpit na področju varstva premične kulturne dediščine in pridobil naziv kustos. Bibliografija Davida Petelina obsega skoraj 140 vpisanih bibliografskih enot, poleg številnih poljudnih, strokovnih in znanstvenih člankov je tudi avtor znanstvene monografije Živeti v socialistični Ljubljani, za katero je letos prejel priznanje Ervina Dolenca za zgodovinski prvenec. S soustvarjalci spletnega portala Zgodovina na dlani je leta 2021 ustanovil zasebni inštitut IZRA – Inštitut za zgodovinske raziskave. Njegovo osrednje polje zanimanja je urbana zgodovina Ljubljane v najširši historični perspektivi.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino