Prijava na dodiplomske študijske programe

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani VPIS UP.

Informativni dnevi za dodiplomski študij na UP PEF:
- na srednjih šolah po Sloveniji in v zamejstvu (od novembra 2017 do februarja 2018),
- na Informativi v Ljubljani (26. in 27. januar 2018),
- na sedežu v Kopru (9. in 10. februar 2018),
- na dislocirani enoti v Škofji Loki (1. marec 2018 ob 17.00),
- na dislocirani enoti v Novem mestu (7. marec 2018 ob 17.00).


Informativa  1

Pomembni datumi:
- prvi prijavni rok: 6. februar-30. marec 2018,
- drugi prijavni rok: 22.-29. avgust 2018,
- drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: avgusta 2018.


Razpis za vpis

UP PEF v študijskem letu 2018/2019 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino