Prijava na dodiplomske študijske programe


Pomembni datumi:
- prvi prijavni rok: 6. februar-30. marec 2018,
- drugi prijavni rok: 22.-29. avgust 2018,
- rok za zapolnitev prostih mest: 26.-27. september 2018,
- tretji prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: 13. 8.-14. 9. 2018.

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v št. letu 2018/2019

dodiplomski študijski programredni študijizredni študij
Pedagogika - UN20/
Razredni pouk - UN: smer RP za zavode z italijanskim učnim jezikom7/
Predšolska vzgoja - VS: Koper/5
Predšolska vzgoja - VS: Novo mesto/5
Predšolska vzgoja - VS: Škofja Loka/1
Predšolska vzgoja - VS: smer PV za zavode z italijanskim učnim jezikom3/

Na ostalih dodiplomskih študijskih programih prve stopnje, ki niso navedeni v zgornji preglednici, ni več prostih mest.

BROSURA_DODIPLOMSKI_DIGITALNA_OBLIKA_2018

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF:
Pedagogika (UN),
- Razredni pouk (UN): smeri
       - Razredni pouk,
       - Razredni pouk za zavode z  italijanskim učnim jezikom,
- Predšolska vzgoja (VS); smeri
        - Predšolska vzgoja,       
        - Predšolska vzgoja za zavode z  italijanskim učnim jezikom.


Informativa  1


Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.

Razpis za vpis

UP PEF v študijskem letu 2018/2019 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino