Prijava na dodiplomske študijske programe

V petek in soboto, 9. in 10. februarja 2018, bodo po Sloveniji potekali informativni dnevi. Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem za vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja organizira informativni dan še na dislociranih enotah, in sicer po spodnjem razporedu.

BROSURA_DODIPLOMSKI_DIGITALNA_OBLIKA_2018

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF za študijsko leto 2018/2019:
Pedagogika (UN),
- Razredni pouk (UN): smeri
       - Razredni pouk,
       - Razredni pouk za zavode z  italijanskim učnim jezikom,
- Predšolska vzgoja (VS); smeri
        - Predšolska vzgoja,       
        - Predšolska vzgoja za zavode z  italijanskim učnim jezikom.


Informativa  1

Pomembni datumi:
- prvi prijavni rok: 6. februar-30. marec 2018,
- drugi prijavni rok: 22.-29. avgust 2018,
- rok za zapolnitev prostih mest: 26.-27. september 2018,
- drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: avgusta 2018.

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.

Razpis za vpis

UP PEF v študijskem letu 2018/2019 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino