Prijava na dodiplomske študijske programe

Informativni dnevi

- 9. 11. 2018 od 9.00 do 14.00: Kulturni dom Trst
- 15. 11. 2018 od 10.00 do 13.00: Šolski center Novo mesto
- 22. 11. 2018 ob 12.30: Ljudska univerza Nova Gorica (učilnica 3)
- 23. 11. 2018 ob 13.10: Srednja ekonomska in poslovna šola Koper
- 19. 12. 2018 od 8.20 do 12.20: Gimnazija Celje-center
- 25.-26. 1. 2019 od 9.00 do 18.00: Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
- 15.-16. 2. 2019: Informativni dan na sedežu fakultete v Kopru


Razpis za vpis

UP PEF v študijskem letu 2019/2020 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu, ki bo objavljen predvidoma konec januarja 2019, bodo navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.

BROSURA_DODIPLOMSKI_DIGITALNA_OBLIKA_2018

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF:


Pedagogika (UN),
- Razredni pouk (UN): smeri
       - Razredni pouk,
       - Razredni pouk za zavode z  italijanskim učnim jezikom,
- Predšolska vzgoja (VS); smeri
        - Predšolska vzgoja,       
        - Predšolska vzgoja za zavode z  italijanskim učnim jezikom.

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2019/2020 izvajal na sedežu fakultete v Kopru in na dislociranih enotah v Novi Gorici in Slovenskih Konjicah. 

Informativa  1

Pomembni datumi

- prvi prijavni rok: 
- drugi prijavni rok:
- rok za zapolnitev prostih mest:
- tretji prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU:

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

Kontakt referata za študente

URADNE URE (osebno in preko telefona)
ponedeljek in torekod 10.00 do 13.00
sreda in petekod 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 16.30
Ob četrtkih ni uradnih ur.

 

Dodiplomski študijski programi - redni in izredni študij
Daniel Trohadaniel.troha@pef.upr.siredni študij05/66-31-276
Violeta Jovičičvioleta.jovicic@pef.upr.siizredni študij05/66-31-270

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino