Prijava na dodiplomske študijske programe

  

Informativni dan

Informativni dnevi za dodiplomski študij 1. stopnje UP PEF bodo potekali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih sejmih od meseca novembra do marca preko videokonferenčnega sistema ZOOM. Uradni informativni dan pa bo v februarju. Do takrat se naročite individualni pogovor oz. predstavitev (info@pef.upr.si).


Druge predstavitve
☑ virtualni karierni sejem
☑ predstavitev za čezmejne dijake
predstavitve za tujce (Study in Slovenia)


Novost v drugem prijavnem roku
Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom
Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom

 

Razpis za vpis


UP PEF v študijskem letu 2021/2022 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni študijski program Socialna pedagogika in univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje ter visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.

Pomembni datumi


- prvi prijavni rok za Slovence s slovenskim državljanstvom in državljane v EU: od 16. februarja do 19. marca 2021;
- drugi prijavni rok: od 20. do 27. avgusta 2021;
- rok za zapolnitev prostih mest.

- prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: od 15. februarja do 21. maja 2021;
- drugi prijavni rok: od 28. maja do 21. avgusta 2021:
- tretji prijavni rok:

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.
 

Prijava za vpis


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL
.

- S kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

- Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se obrazec prijave ne pošilja več pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi, ampak se ga s skeniranimi prilogami posreduje po sistemu.
 

Druge uporabne informacije


BROSURA DODIPLOMSKI DIGITALNA OBLIKA 2018

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF

 

študijski programPedagogikaPredšolska vzgojaRazredni poukSocialna pedagogikaVizualne umetnosti in oblikovanje
video predstavitevPEDPVRPSPVUO
druge aktivnostiPredstavitev tipankSodelovanje na PUF festivaluTehnike uspešnega učenjaFB stranZruževanje likovnih in umetniških področij
vrsta programauniverzitetnivisokošolski strokovniuniverzitetniuniverzitetniuniverzitetni
vrsta študijaredniredniizredniizredniizredniredniredniredni, izredni
lokacija študijaKoperKoperKoperŠkofja LokaNovo mestoKoperKoperKoper
trajanje študija3 leta3 leta3 leta4 leta3 leta3 leta
dodatna smer študija/PV za zavode z italijanskim učnim jezikom*/RP za zavode z italijanskim učnim jezikom*//
št. vpisnih mest za slovenske državljane in tujce EU4560606060603015, 15
št. vpisnih mest za Slovence brez državljanstva in tujce izven EU56666632, 2

* V študijskem letu 2021/2022 se smer PV in RP za zavode z italijanskim učnim jezikom bo izvajala Prijava je možna v drugem prijavnem roku.


Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2021/2022 izvajal na sedežu fakultete v Kopru (kot redni in izredni študij) ter na dislociranih enotah v Škofji Loki in Novem mestu (kot izredni študij).

Informativa  1
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino