Prijava na dodiplomske študijske programe

Informativni dnevi za dodiplomski študij UP PEF za študijsko leto 2020/2021 bodo potekali:
- od novembra 2019 do marca 2020 po srednjih šolah,
- 24.-25. januarja 2020 na Informativi v Ljubljani,
- 14.-15. februarja 2020 na sedežu v Kopru,
- 27. februarja 2020 ob 17.00 na dislocirani enoti na LU Škofja Loka,
- 5. marca 2020 ob 17.00 na dislocirani enoti na LU Ptuj.
 

Razpis za vpis
UP PEF v študijskem letu 2020/2021 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni študijski program Socialna pedagogika in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.

BROSURA_DODIPLOMSKI_DIGITALNA_OBLIKA_2018

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF:


Pedagogika (UN),
- Razredni pouk (UN): smeri
       - Razredni pouk,
       - Razredni pouk za zavode z  italijanskim učnim jezikom,
- Socialna pedagogika,
- Predšolska vzgoja (VS); smeri
        - Predšolska vzgoja,       
        - Predšolska vzgoja za zavode z  italijanskim učnim jezikom.

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2020/2021 izvajal na sedežu fakultete v Kopru in na dislociranih enotah predvideno v Škofji Loki in na Ptuju. 

Informativa  1

Pomembni datumi

- prvi prijavni rok:
- drugi prijavni rok:
- rok za zapolnitev prostih mest:
- tretji prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU:

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

Kontakt referata za študente

URADNE URE (osebno in preko telefona)
ponedeljek in torekod 10.00 do 13.00
sreda in petekod 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 16.30
Ob četrtkih ni uradnih ur.

 

 

Dodiplomski študijski programi - redni in izredni študij
Lea Vilerlea.viler@pef.upr.siredni študij05/66-31-276
Violeta Jovičičvioleta.jovicic@pef.upr.siizredni študij05/66-31-270

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino