Prijava na dodiplomske študijske programe

Informativni dan


Informativni dnevi
za dodiplomski študij UP PEF potekajo na srednjih šolah in drugih izobraževalnih sejmih od meseca novembra do marca, na sedežu fakultete v Kopru pa bo potekal 12. in 13. februarja 2021.
 

Razpis za vpis


UP PEF v študijskem letu 2020/2021 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni študijski program Socialna pedagogika in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.

Pomembni datumi


- prvi prijavni rok za Slovence s slovenskim državljanstvom in državljane v EU: od 12. februarja do 9. junija 2020,
- drugi prijavni rok: od 20. do 28. avgusta 2020 (prosta vpisna mesta),
- rok za zapolnitev prostih mest.

- prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: do 9. junija 2020,
- drugi prijavni rok: od 15. junija do 24. julija 2020,
- tretji prijavni rok: od 10. avgusta do 11. septembra 2020.

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.
 

Prijava za vpis


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL
.

- S kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

- Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 
 

Druge pomembne informacije


Predstavitev dodiplomskih študijskih programov UP PEF


Pedagogika (UN),
- Razredni pouk (UN): smeri
       - Razredni pouk,
       - Razredni pouk za zavode z  italijanskim učnim jezikom,
- Socialna pedagogika,
- Predšolska vzgoja (VS); smeri
        - Predšolska vzgoja,       
        - Predšolska vzgoja za zavode z  italijanskim učnim jezikom.

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2020/2021 izvajal na sedežu fakultete v Kopru (kot redni in izredni študij) in na dislociranih enotah (kot izredni študij) v Škofji Loki in na Ptuju. 

Informativa  1

Kontakt

 

URADNE URE (osebno in preko telefona)
ponedeljek in torekod 10.00 do 13.00
sreda in petekod 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 16.30
Ob četrtkih ni uradnih ur.
Dodiplomski študijski programi - redni in izredni študij
Lea Vilerlea.viler@pef.upr.siredni študij05/66-31-276
Violeta Jovičičvioleta.jovicic@pef.upr.siizredni študij05/66-31-270

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino