Študijska in obštudijska dejavnost

Že med študijem se osredotočite na nabiranje dodatnih znanj in veščin izven študijskih klopi. Takšne izkušnje vam bodo pomagale do vaše prve zaposlitve.

 

Tutorstvo in študentska svetovalnica

Vsako leto članice Univerze objavijo razpis, preko katerega se nato lahko zainteresirani študenti prijavite. V kolikor je vaši prošnji ugodeno, postanete tutorji ter na ta način pridobite mnogo novih znanj in izkušenj.  Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem. Na fakulteti deluje tudi študentska svetovalnica, ki ponuja možnost psihološkega svetovanja in svetovanja študentom s posebnimi potrebami, ki študirajo na UP PEF.

Kontakt: Sonja Čotar Konrad (sonja.cotarkonrad@pef.upr.si)

 

Študentski svet UP PEF


Študenti UP PEF, vabljeni k sodelovanju v Študentskem svetu fakultete, ki vsako leto organizira različne dogodke, predavanja, delavnice, dobrodelne akcije, zabave, piknike in izlete. Vabljeni tako kot udeleženci dogodkov kot organizatorji. Ne pozabite kandidirati na letošnjih volitvah, ki bodo v mesecu novembru.

Kontakt: Študentski svet UP PEF (studentski.svet.pef@upr.si)
FB stran

 

Mednarodno sodelovanje

Fakulteta ponuja različne programe študijskih izmenjav kot so VŽU/Erasmus, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem in druge možne izmenjave. Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji, so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Kontakt: Tina Vičič (erasmus@pef.upr.si, 05 663 12 67)
 

Poletne šole

Poletne šole s področja jezikoslovja, umetnosti, doživljajske pedagogike ...  so namenjene vsem zainteresiranim študentom. Razpis bo objavljen v spomladanskem semestru.

Kontakt: Andreja Perčič (andreja.sopic@pef.upr.si, 05 663 12 257)

 

Športne dejavnosti

Ker velja, da je zdrav duh v zdravem telesu, so študentje aktivni tudi  na različnih športnih področjih, in sicer preko izbirnih predmetov ter rekreativno v okviru Športa UP. Tisti najboljši pa lahko UP PEF zastopate na ligaških univerzitetnih tekmovanjih.

Kontakt: UP FVZ (info@sportup.si)

 

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF

Osnovna dejavnost CVŽU UP PEF je razvijanje in organiziranje neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo. Za študente je v okviru centra izpostavljen Alumni klub UP PEF, ki je stičišče vseh diplomantov UP PEF, in v okviru katerega so organizirani družabni in strokovni dogodki, ki odpirajo možnost srečanja, pridobivanja novega znanja in novih poznanstev. Študenti UP PEF imajo v okviru centra tudi možnost brezplačnega svetovanja za izobraževanje. V okviru CVŽU UP PEF deluje tudi Foto klub PEF.

Kontakt: CVZU UP PEF (cvzu@pef.upr.si, 05 663 12 56)

 

Center za umetnost in oblikovanje UPPEF

Umetniški dogodki, ki se organizirajo v okviru študijske dejavnosti na fakulteti, so združeni pod imenom ArtPEF, ustvarjalni pa so tudi visokošolski učitelji in sodelavci, ki ustvarjajo v okviru Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF. Center zajema vizualne, uprizoritvene in glasbene umetnosti. Več informacij o preteklih in novih dogodkih je dostopnih na spletni strani UP PEF – Umetniška dejavnost.

Kontakt: prodekanja za umetniško delo (bogdana.borota@pef.upr.si, 05 663 12 66)

 

Vključitev v kulturno-umetniške skupine

Študenti lahko v okviru izbirnih predmetov s področja umetnosti:

  • ustvarjate lutkovne in kamišibaj predstave,
  • se vključite v študentsko gledališko skupino PEF teater,
  • naučite se javnega nastopanja,
  • fotografirate oz. snemate fakultetne prireditve,
  • pojete in nastopate v Dekliškem ali Fantovskem pevskem zboru UP PEF,
  • igrate v Orkestru UP PEF.

Na takšen način lahko utrdite svoje znanje na kulturno-umetniškem področju, z nastopi razveseljujete otroke v vrtcih in šolah in sodelujete na prireditvah Univerze na Primorskem ter popestrite obštudijsko življenje na fakulteti.

Prijavni obrazec

 

Program MEPI

Vse navedene aktivnosti in neformalno pridobljeno znanje lahko zabeležite v okviru programa MEPI, tj. program osebnega razvoja mladih, ki spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, in h kateremu je UP PEF pristopila kot prva slovenska fakulteta.

Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino