Študijska in obštudijska dejavnost

Že med študijem se osredotočite na nabiranje dodatnih znanj in veščin izven študijskih klopi. Takšne izkušnje vam bodo pomagale do vaše prve zaposlitve.

...................................................................................................................................................
Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Osnovna dejavnost CVŽU UP PEF je razvijanje in organiziranje neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo. Za študente je v okviru centra izpostavljen Alumni klub UP PEF, ki je stičišče vseh diplomantov UP PEF, in v okviru katerega so organizirani družabni in strokovni dogodki, ki odpirajo možnost srečanja, pridobivanja novega znanja in novih poznanstev. Študenti UP PEF imajo v okviru centra tudi možnost brezplačnega svetovanja za izobraževanje. V okviru CVŽU UP PEF deluje tudi Foto klub PEF.

Kontakt: CVZU UP PEF (cvzu@pef.upr.si, 05 663 12 56)

...................................................................................................................................................
Tutorstvo in študentska svetovalnica
Vsako leto članice Univerze objavijo razpis, preko katerega se nato lahko zainteresirani študenti prijavite. V kolikor je vaši prošnji ugodeno, postanete tutorji ter na ta način pridobite mnogo novih znanj in izkušenj.  Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem. Na fakulteti deluje tudi študentska svetovalnica, ki ponuja možnost psihološkega svetovanja in svetovanja študentom s posebnimi potrebami, ki študirajo na UP PEF.

Kontakt: Sonja Čotar Konrad (sonja.cotarkonrad@pef.upr.si)

...................................................................................................................................................
Mednarodno sodelovanje
Fakulteta ponuja različne programe študijskih izmenjav kot so VŽU/Erasmus, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem in druge možne izmenjave. Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji, so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Kontakt: Marijana Pregarac (marijana.pregarac@pef.upr.si, 05 663 12 62)

...................................................................................................................................................
Poletne šole
Poletne šole s področja jezikoslovja, umetnosti, sociologije so namenjene vsem zainteresiranim študentom. Razpis bo objavljen v spomladanskem semestru.

Kontakt: Andreja Perčič (andreja.sopic@pef.upr.si, 05 663 12 257)

...................................................................................................................................................
Športne dejavnosti
Ker velja, da je zdrav duh v zdravem telesu, imajo študenti veliko možnosti za različne športne aktivnosti, in sicer v okviru izbirnih predmetov in Šport UP (https://sportup.si/)

Kontakt: UP FVZ (info@sportup.si)

...................................................................................................................................................
Študentski svet UP PEF
Študenti UP PEF, vabljeni k sodelovanju v Študentskem svetu fakultete, ki vsako leto organizira različne dogodke, predavanja, delavnice, dobrodelne akcije, zabave, piknike in izlete. Vabljeni tako ko udeleženci dogodkov kot organizatorji. Ne pozabite kandidirati na letošnjih volitvah, ki bodo v mesecu novembru.

Kontakt: Študentski svet UP PEF (www.facebook.com/SSUPPEF)

...................................................................................................................................................
Center za umetnost in oblikovanje UP PEF
Umetniški dogodki, ki se organizirajo v okviru študijske dejavnosti na fakulteti, so združeni pod imenom ArtPEF in so organizirani v okviru Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF. Center zajema vizualne, uprizoritvene in glasbene umetnosti. Več informacij o preteklih in novih dogodkih je dostopnih na spletni strani UP PEF – Umetniška dejavnost.

Kontakt: prodekanja za umetniško delo (bogdana.borota@pef.upr.si, 05 663 12 66)

...................................................................................................................................................
Vključitev v glasbeno in gledališko skupino
Študenti se lahko v okviru izbirnih predmetov s področja umetnosti vključite v lutkovno-gledališke skupine, naučite se javnega nastopanja, pojete in nastopate v pevskem zboru ter orkestru UP PEF. Na takšen način lahko utrdite svoje znanje na umetniškem področju, z nastopi razveseljujete otroke v vrtcih in šolah in sodelujete na prireditvah Univerze na Primorskem ter popestrite obštudijsko življenje.

Kontakt: prodekanja za umetniška delo (bogdana.borota@pef.upr.si, 05 663 12 66)

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino