credits

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 1.2.2011
Naročnik:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Priprava gradiva:
Pedagoška fakulteta


Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Martina Murovec
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje: Miha Hočevar, Marjan Štekar, Tomi Troha
Uporabniška podpora: Tiva Turk


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995 in drugi)

 ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

back to previous content print content