Vabilo k članstvu v SLOvenskem Društvu Raziskovalcev na področju Edukacije - SLODRE

datum: 13.05.2011

kategorija: Novice

 

SLOvensko Društvo Raziskovalcev na področju Edukacije - SLODRE

Spoštovani kolegi,  

18.4.2011 smo ustanovili SLOvensko Društvo Raziskovalcev na področju Edukacije - SLODRE.  

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da združuje raziskovalce, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in da poveča možnosti za sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni.   Prvi glavni cilj društva je včlanitev v mednarodno organizacijo European Educational Research Association - EERA, v kateri Slovenija trenutno ni aktivna članica.  

Kandidati za članstvo so lahko fizične in pravne osebe. Pogoj, da se prizna status raziskovalca na področju vzgoje in izobraževanja (edukacije) pa je šifra raziskovalca v bazi ARRS ali ustrezne objave, zavedene v bazi podatkov COBISS.  

Članstvo v društvu je prostovoljno, osebno in častno. Letna članarina znaša 5 eur.   Redno članstvo v društvu se pridobi na podlagi izražene želje postati član društva ter v ta namen podpisane pristopne izjave, ki je v prilogi. V prilogi je tudi statut društva SLODRE, v katerem so podrobno razčlenjeni nameni, cilji in naloge društva, pogoji, pravice in obveznosti članov ter način upravljanja in poslovanja društva.  

Društvo ima namen že v prihodnjem mesecu zaprositi za aktivno članstvo v EERA, zato vas vabim, da - v kolikor ste zainteresirani za članstvo v društvu - čim prej, do konca maja pri Orijani Gregorič oddate izpolnjeno pristopno izjavo. Pristop v članstvo bo seveda mogoč tudi kasneje.  

Vanja Kiswarday

Pristopna izjava posamezniki.pdf
Pristopna izjava pravne os.pdf
Statut Slovenskega društva čistopis e 19 4 11[1].pdf

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino