Evropski dan jezikov - 26. 9. 2013

datum: 25.09.2013

kategorija: Novice

 

V okviru  Katedre za večjezičnost in medkulturnost  Univerze na Primorskem  bodo študentke Pedagoške fakultete (Anastassia Kaliada, Petra Mekiš, Polona Grča) pod vodstvom doc. dr. Silve Bratož in asistentke Mojce Žefran obeležile evropski dan jezikov z angleško pravljico z delavnico  z učenci 2. razredov  Osnovne šole Koper.

Ob evropskem dnevu jezikov se za trenutek zamislimo, kaj nam jezik pomeni. Kako ga usvajamo in se ga učimo iz svojega najožjega okolja in z njim sprejemamo občutja, razmišljanja, kulturo njegovih govorcev skozi stoletja ter ga z izražanjem sebe, spoznanj na vseh področjih življenja, časa in prostora soustvarjamo za prihodnje uporabnike.

Naša materinščina je naša moč in je naša podoba . Ta se dnevno srečuje z drugimi podobami, drugimi jeziki in kulturami ter se s tem bogati in utrjuje. Živimo na območju stoletnih srečevanj in sobivanj različnih jezikov in različnih kultur. Današnji čas je še posebej naklonjen učenju (tujih) jezikov in spoznavanju njihovih kultur.  Zato izkoristimo svojo zgodovinsko naravnanost, ki sovpada z odprtostjo časa, in se naučimo še katerega jezika ter spoštljivo ohranjajmo jezikovno in kulturno bogastvo Evrope in sveta.

V imenu Katedre za večjezičnost in medkulturnost Univerze na Primorskem

doc. dr. Sonja Starc, predstojnica

   

Več o evropskem dnevu jezikov na: 
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_sl.htm http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx

Foto utrip

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino