Nov program za izpopolnjevanje na UP PEF

datum: 05.11.2013

kategorija: Novice

 

Obveščam vas, da je NAKVIS podelil akreditacijo novemu študijskemu programu za izpopolnjevanje, tj. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine.  

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje. Študijski program traja dve študijski leti in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino