Zagovor doktorske disertacije mag. Irene Trobec

datum: 25.11.2013

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 
objavlja zagovor doktorske disertacije mag. Irene Trobec.

Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom izr. prof. dr. Nadje Plazar zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede

v ponedeljek, 9. decembra 2013 ob 11.00,

v predavalnici FM 4 v pritličju, na Cankarjevi ulici 5, v Kopru.

Doktorska disertacija z naslovom »Primerjava ustreznosti učnih okolij pri razvijanju etičnih kompetenc študentov zdravstvene nege« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino