Zagovor doktorske disertacije mag. Mateje Gačnik

datum: 27.01.2014

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

objavlja zagovor doktorske disertacije mag. Mateje Gačnik.  

Kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom doc. dr. Božidarja Opare, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede

v torek, 11. februarja 2014 ob 13. uri,

v predavalnici P4 v II. nadstropju Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper. 

Doktorska disertacija z naslovom »Razvoj diagnostike osnovnošolskih otrok z motnjo jecljanja in postavitev norm za slovenski prostor za uporabo testne baterije BAB«je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino