Pogovorni večer z izr. prof. dr. Vido Medved Udovič: V te proste širjave brezmejno prost nekdo beži …

datum: 05.01.2015

kategorija: Novice


Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) in Slavističnim društvom Koper v nizu kulturno-izobraževalnih prireditev SloVeČeri in Kam v sredo? Na FHŠ! vljudno vabi na pogovorni večer s prejemnico nagrade RS za izjemne dosežke na področju visokega šolstva izr. prof. dr. Vido Medved Udovič z naslovom V te proste širjave brezmejno prost nekdo beži … v sredo, 7. januarja 2015, ob 18.00 v predavalnici Maestral 1 UP FHŠ (Titov trg 5, Koper/Capodistria, 3. oz. 6. nadstropje – z dvigalom).  

Z nagrajenko se bo pogovarjala doc. dr. Barbara Zorman (UP PEF), poezijo po nagrajenkinem izboru in pod mentorskim vodstvom dramaturginje doc. Jelene Sitar Cvetko (UP PEF) bosta interpretirali študentki Tina Vitez in Uršula Ločniškar (UP PEF).  

Dr. Vida Medved Udovič, izredna profesorica za didaktiko slovenščine na UP PEF, je akademsko pot začela potem, ko je kot profesorica slovenščine poučevala najprej na osnovni šoli, nato na koprski gimnaziji in bila svetovalka za slovenski jezik na koprski območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Njeno delo zaznamuje spodbujanje ustvarjalnega dialoga – med (najmlajšimi) bralci in literarnimi deli, med učitelji in učenci, med pripadniki različnih kulturnih skupnosti. Kot visokošolska učiteljica je svoje znanstveno in pedagoško delo usmerjala predvsem v metodiko jezikovne vzgoje in slovenske književnosti ter razvoj didaktičnih modelov za književni pouk v osnovni in srednji šoli. Vključena je v številna stalna strokovna izpopolnjevanja za vzgojitelje in učitelje, pri čemer ji pomeni poseben izziv delo s pedagoškimi delavci slovenskih vrtcev in šol na Tržaškem in Goriškem. V svojem znanstvenem in pedagoškem delu je bila pogosto pionirka – denimo z uvajanjem komunikacijskega pouka književnosti na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ali z medkulturnim pristopom k vzgoji in izobraževanju v začetku novega tisočletja. Poleg znanstvenih in strokovnih objav je mogoče v njeni biografiji zaslediti tudi soavtorstvo novih beril in učbenikov za slovenščino za osnovno šolo. Bila je predsednica predmetne komisije za slovenščino za pripravo nacionalnih preizkusov znanja. Nagrado RS za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je prejela v začetku lanskega oktobra.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino