Oddaja doktorske disertacije Špele Bagon

datum: 26.08.2015

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja oddajo doktorske disertacije Špele Bagon. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom doc. dr. Božidarja Opare zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede (datum in ura zagovora bosta objavljena naknadno).

Doktorska disertacija z naslovom »Vzpostavljanje inkluzivnega učnega okolja s pomočjo informacijsko - komunikacijske izobraževalne tehnologije v osnovni šoli« je na vpogled v knjižnici fakultete.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino