Doktorska disertacija Ede Birse

datum: 13.10.2015

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Ede Birsa. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Tonke Tacol in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede (datum in ura zagovora bosta objavljena naknadno).  

Doktorska disertacija z naslovom »Medpredmetno povezovanje pri pouku likovne vzgoje« je na vpogled v knjižnici fakultete.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino