Zagovor doktorske disertacije Ede Birsa

datum: 20.10.2015

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije Ede Birsa. kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Tonke Tacol in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede v petek, 30. oktobra, ob 12.00 v predavalnici P 4 v II. nadstropju UP Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.  

Doktorska disertacija z naslovom »Medpredmetno povezovanje pri pouku likovne vzgoje«je na vpogled v knjižnici fakultete UP FM in UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino