Doktorska disertacija Jerneje Jager

datum: 08.12.2015

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Jerneje Jager. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Vonta zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede (datum in ura zagovora bosta objavljena naknadno).  

Doktorska disertacija z naslovom »Odnos ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev ter predstavnikov lokalnih skupnosti do izvajanja predšolskih programov za ogrožene otroke« je na vpogled v knjižnici fakultete.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino