Zagovor Jerneje Jager

datum: 15.12.2015

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije Jerneje Jager.

Kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Vonta, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede v sredo, 13. januarja 2016, ob 12.00 v predavalnici GP 2, v 2. nadstropju stavbe UP PEF, na Cankarjevi ulici 5, v Kopru.  

Doktorska disertacija z naslovom »Odnos ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev ter predstavnikov lokalnih skupnosti do izvajanja predšolskih programov za ogrožene otroke« je na vpogled v knjižnici fakultete UP FM in UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino