Zagovor doktorske disertacije mag. Mirjam Bon Klanjšček

datum: 25.05.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije mag. Mirjam Bon Klanjšček. Kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom doc. dr. Darja Felde in somentorstvom prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede v četrtek, 9. junija 2016, ob 12.00 v predavalnici P4 v II. nadstropju UP PEF, Cankarjeva 5, Koper. 

Doktorska disertacija z naslovom »Vpliv pristopa poučevanja in učenja statistike na razvoj statistične pismenosti« je na vpogled v knjižnici fakultete UP FM in UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino