Doktorska disertacija Sabine Ličen

datum: 20.06.2016

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Sabine Ličen Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Nadje Plazar in somentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede (datum in ura zagovora bosta objavljena naknadno).  

Doktorska disertacija z naslovom »Identifikacija, opredelitev in presoja možnosti vpeljave univerzalnih poklicnih kompetenc medicinskih sester v stroko zdravstvene nege v Sloveniji« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino