Vabilo na 12. znanstveni sestanek

datum: 29.09.2016

kategorija: Novice


7. oktobra 2016 bo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekal 12. mednarodni znanstveni sestanek z naslovom "Inovativna učna okolja". Znanstveni sestanek organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užic (Srbija).

Program
Prijava udeležencev: do 5. 10. 2016 preko e-naslova andreja.sopic@pef.upr.si.
Kotizacija: 30,00 EUR (brez monografije) ali 60,00 EUR (z monografijo).

Tema: Inovativna učna okolja
Osnovni namen znanstvenega sestanka je osvetliti vlogo in pomen inovativnosti v sodobnem učnem okolju, ki ga zaznamujejo pestrost poučevalnih pristopov, dinamičnost učnega procesa in fleksibilnost vlog glavnih akterjev ter raba sodobnih tehnologij. Inovativnost je sestavni element današnje družbene realnosti, kar velja tudi za področje vzgoje in izobraževanja. Primerjava med tradicionalnimi in inovativnimi učnimi okolji pogosto pokaže, da so tradicionalna učna okolja prežeta z globoko zakoreninjenimi praksami, ki ne uspejo odgovoriti na izobraževalne potrebe hitro spreminjajoče se družbe 21. stoletja. Po drugi strani inovativno učno okolje razumemo kot okolje, ki se je sposobno odzvati na razvijanje in spreminjanje izobraževalnih praks z nenehnim razvojem in prilagajanjem. Sodobni pogled na učenje in poučevanje torej narekuje razmislek o številnih vprašanjih in dilemah, povezanih z današnjimi učnimi okolji. Pri tem gre tako za vprašanja, ki se dotikajo ustreznosti učnih pristopov, vsebin in kompetenc kot splošnejših dilem z vidika šole kot sistema. Nenazadnje gre tudi za vprašanje definicije pojma ‘inovativno učno okolje’, ki ga v poročilu projekta Innovative Learning Environments (OECD, 2013) opredeljujejo kot “organski, holistični pojem – ekosistem, ki vključuje tako dejavnost učenja kot rezultate učenja”. Številni primeri dobrih praks pričajo o tem, da je inovativno učno okolje veliko bolj sposobno odgovoriti na izobraževalne izzive prihodnosti. V tem duhu je cilj letošnjega srečanja zlasti prevprašati obstoječe predpostavke in prakse na področju vzgoje in izobraževanja in odpreti prostor za nove zamisli, pobude in predloge.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino