Zagovor doktorske disertacije Lee Kozel

datum: 17.10.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije Lee Kozel. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič  in somentorstvom izr. prof. dr. Amalije Žakelj zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 13:30 v predavalnici FM 4 na UP PEF

Doktorska disertacija z naslovom »Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole. Teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava« je na vpogled v knjižnici fakultete. 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino