Zagovor doktorske disertacije Marine Volk

datum: 13.02.2017

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Marine Volk. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič in somentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, in sicer 28. februarja 2017 ob 9. uri v predavalnici FM 4, na fakulteti, Cankarjeva 5, Koper. 

Doktorska disertacija z naslovom »Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem IKT« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino