Zaključek Tedna UP in novi nagrajenci

datum: 18.03.2017

kategorija: Novice


Teden Univerze na Primorskem se je začel s slovesno promocijo osmih novih doktorjev znanosti. S Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so bili promovirani dr. Maja Terlevic, dr. Lea Kozel, dr. Lucija Jančec, dr. Saša Podgoršek in dr. Branka Ribič Hederih. 
 
Včeraj, 16. marca 2017, pa je bilo na 14. Slavnostni akademiji Univerze na Primorskem podeljenih 13 nagrad Univerze na Primorskem. Za izjemne dosežke v preteklem letu so jih s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem prejeli prof. dr. Mitja Krajnčan (Zlata plaketa UP), doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday (Nagrada za pedagoško odličnost UP), Sanja Kelhar (Priznanje UP za študente UP) in dr. Sanela Mešinović (Nagrada Srečko Kosovel za študente UP).
 

Nagrade UP 2017

Vsem iskreno čestitamo!

__________________________________________________________________________

Prof. dr. Mitja Krajnčan je prejemnik Zlate plakete UP zaradi izjemnega doprinosa k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela na univerzi ter za izjemen prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti te ustanove. V zadnjih 15 letih je vodilni raziskovalec na področju vzgojnih zavodov in svetovalec tega področja na MZŠŠ. Je član izvršnega odbora mednarodnega združenja za izvendružinsko vzgojo. Uveljavil je socialno pedagogiko v slovenskem prostoru in tudi v mednarodni strokovni javnosti, posebej na področju izvendružinske pomoči v obliki institucionalne pomoči. 

Doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, prejemnica Nagrada za pedagoško odličnost UP, je nosilka in izvajalka predmetov s področja inkluzije otrok v šole in vrtce na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju na UP PEF. Njeno delo je prepoznano in odmevno tudi v praksi; sodelovala je pri pripravi priročnika za delo z otroki s posebnimi potrebami. Kot nacionalni analitik sodeluje tudi v Evropski agenciji za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje – FPIES. Prejemnica nagrade ni zgolj zaradi odličnega pedagoškega dela na fakulteti in izven nje temveč tudi zaradi pomembnega prispevka k teoriji in praksi uresničevanja inkluzivne paradigme v vzgoji in izobraževanju.

Sanja Kelhar je Priznanje UP za študente UP prejela za svoje nadpovprečne dosežke na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti in zaradi njenega prispevka k javni uveljavitvi tako fakultete kot univerze. Sanja Kelhar aktivno deluje tudi znotraj organov UP PEF. Je aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. Trenutno deluje na projektu »Preko zidov do skupnega druženja«, katerega je cilj večja povezanost lokalnega okolja z osebami nameščenimi v Zavodu za prestajanje kazni zapora.

Dr. Sanela Mešinović je Nagrado Srečko Kosovel za študente UP prejela za svojo doktorsko disertacijo Vizualiazacija geometrijskih pojmov z uporabo geoplošče v osnovni šoli. Doktorska disertacija vsebuje teoretično in eksperimentalno gradivo, ki sta izvirno znanstveno delo. Avtorica je v svojem delu podala nova in pomembna spoznanja ter argumente, ki predstavljajo velik doprinos k razvoju didaktike matematike. Pridobljeni rezultati raziskave bodo prispevali tudi k učinkovitejšemu pouku geometrije, s čimer bodo vplivali na pripravo novega učnega načrta za matematiko in na snovanje novih učbenikov.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino