Javna predstavitev doktorske disertacije mag. Helene Mazi Golob

datum: 28.03.2017

kategorija: Novice


Vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije mag. Helene Mazi Golob, študentke doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede,k i bo 7. aprila 2017 ob 16. uri v predavalnici P1 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Naslov teme: Povezanost profesionalnega razvoja učiteljev in rezultatov učencev na nacionalnem preverjanju znanja

Mentor: izr. prof. dr. Darjo Felda
Somentor: prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino