Zagovor doktorske disertacije Svetlane Novaković

datum: 26.10.2017

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Svetlane Novaković. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom doc. dr. Beatriz Gabriele Tomšič Čerkez in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje v petek, 8. 12. 2017, ob 12. uri v predavalnici FM3 (pritličje UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).  

Doktorska disertacija z naslovom »Vpliv inovativnega pristopa izobraževanja vzgojiteljic na njihovo likovno pedagoško delo / Utjecaj inovativnog pristupa obrazovanja odgojiteljica na njihov likovnopedagoški rad« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino