Posvet o poučevanju računalništva in informatike

datum: 28.11.2017

kategorija: Novice


Na posvetu o poučevanju računalništva in informatike, ki ga organizira SAZU v petek, 1. decembra 2017, bo sodelovala tudi dr. Sonja Čotar Konrad. 

Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede SAZU pripravlja posvet o poučevanju računalništva in informatike, v petek, 1. decembra 2017, ob 9. uri, ki bo potekal v dvorani SAZU (Novi trg 3/I).

Program

Nagovori
- Nagovor Ivana Bratka, člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti
- Digitalna koalicija, Igor Zorko, predsednik upravnega odbora
- Računalništvo in informatika: orodje in gonilo 21. stoletja, dr. Andrej Brodnik, vodja Strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS) pri MIZŠ
- Nagovor ministrice, dr. Maje Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predstavitev problematike
- Računalništvo (Computing) v šolah Velike Britanije, dr. Stephen Furber, član Royal Society
- Stanje izobraževanja računalništva in informatike v Sloveniji, mag. Radovan Krajnc, Zavod RS za šolstvo

Potrebe po znanju in kompetencah
- Računalniško mišljenje kot meta(kognitivna) strategija, dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
- Informatika narodu, Tone Stanovnik, Gospodarska zbornica Slovenije - ZITex izvozna prebojna sekcija slovenske informatike in Špica International
- Stanje in trendi izobraževanja računalništva in informatike v svetu, dr. Matjaž Kljun, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter dr. Matej Črepinšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Poučevanje RIN v Sloveniji
- Dejavnosti MIZŠ na področju vključevanja in promocije RIN v izobraževanju, mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Izobraževanje učiteljev, dr. Jože Rugelj, dr. Irena Nančovska Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in dr. Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
- Primeri aktivnosti, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja v osnovni šoli, Nataša Kermc, Osnovna šola Brežice
- Računalništvo in informatika kot način sporazumevanja, Gregor Anželj, Gimnazija Bežigrad
- Temeljna znanja računalništva in informatike in kdo je zanje odgovoren, mag. Alenka Krapež, Gimnazija Vič
- Pregled izvenšolskih iniciativ za poučevanje RIN in dvig digitalne pismenosti Sloveniji, Katja Koren Ošljak, Slovenska ambasadorka CodeWeeka

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino