Strategije za spodbujanje branja po Montserrat Sarto

datum: 10.01.2018

kategorija: Novice


V okviru predmeta Jezikovne dejavnosti v vrtcu nosilke dr. Barbare Baloh, bo UP PEF v četrtek, 11. januarja 2018, ob 12.00 v predavalnici P2 gostila Barbaro Pregelj, prevajalko, literarno zgodovinarko in glavno urednico pri Založbi Malinc, ki bo študentom 3. letnika vis. strok. štud. prog. Predšolska vzgoja predstavila Strategije za spodbujanje branja po Montserrat Sarto.

V knjigi Strategije motiviranja za branje, ki jo je napisala Montserrat Sarto  in v slovenščino prevedla Barbara Pregelj, je predstavljenih 75 preizkušenih strategij, ki lahko prispevajo k bralni vzgoji otrok vse od vrtca do mladih v srednjih šolah.

Strategije temeljijo na kognitivno – konstruktivističnih spoznanjih. So aktivnosti, zasnovane za delo z literarnimi besedili, ki dolgoročno vodijo k izboljšanju bralne zmožnosti. Za doseganje tega cilja so ključni predvsem motivacija,vzgoja in uporaba igre. Motivacija je eden ključnih pojmov učenja, tudi učenja branja. Sarto jo razume kot vzpostavljanje čustvene in intelektualne vezi s konkretno knjigo ter spodbujanje dolgotrajnega pozitivnega odnosa do knjig. Motiviranje za branje ni enako promociji branja, ki je širši spekter aktivnosti, povezanih s knjigo in ostaja bolj na površini. Pri izvedbi strategije je ključna uporaba igre, ki ima pri bralnomotivacijskih strategijah dvojno vlogo: po eni strani je močan motivacijski faktor, po drugi strani pa udeležencu daje tiso avtonomnost, ki jo potrebuje, da lahko sam eksperimentira s sestavljanjem pomenov prebranega literarnega besedila. Sarto še posebej izpostavi pomen izobraževanja in avalvacije ob koncu izvedbe posamezne strategije, ki naj bi bila čim bolj iskrena in usmerjena v izboljšanje izvedbe. S tem se potrjuje, da je izvedba strategij za udeležence sicer igriva, a hkrati zelo poglobljena, in da predpostavlja premišljeno in vnaprej pripravljeno mediatorsko delovanje, ki ga opravijo motivatorji.

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino