Znanstveni sestanek o filozofiji za otroke

datum: 16.01.2018

kategorija: Novice


Vabilo na znanstveni sestanek:
FILOZOFIJA ZA OTROKE: PRETEKLE IZKUŠNJE, PRIHODNJI IZZIVI

ki ga organizirajo:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo in Pedagoški inštitut

v Kopru, na Pedagoški fakulteti, Cankarjeva ulica 5

dne 14. aprila 2018

Program Filozofije za otroke (FZO), ki ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval Matthew Lipman in se je uveljavil kot program, ki lahko pomembno prispeva k uresničevanju nekaterih bistvenih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja (kritičnost, ustvarjalnost, pluralnost, avtonomnost, demokratičnost), v Sloveniji ni novost. Že v devetdesetih letih smo se srečali s posameznimi poskusi uvajanja te prakse, ki temelji na samostojnem razmišljanju učencev, v naš šolski prostor. Pozneje, ko je prišlo do preoblikovanja zasnove osnovne šole, je ta program postal eden izmed izbirnih predmetov v novi devetletki. Poleg tega revija Filozofija na maturi in spletna stran Zofijini ljubimci že vrsto let ponujata strokovno platformo za izmenjavo idej, izkušenj in materiala, povezanega z izvajanjem tega programa, ne manjka pa tudi seminarjev, prevodov in monografskih publikacij, ki se ukvarjajo s to tematiko.

Kljub desetletnim izkušnjam, zanimanju za program in možnostim, ki so na voljo za njegovo izvedbo, pa se pogosto pojavljajo pomisleki, da je filozofija za otroke v Sloveniji še zmeraj v začetni fazi svojega razvoja in da bi za njeno vidnejšo prisotnost bilo potrebno storiti več. Predvsem se javlja potreba, da bi se strokovnjaki in učitelji, ki se ukvarjajo s FZO, še tesneje povezali, izmenjali izkušnje in posledično obogatili program. Slednjo želi nagovoriti načrtovani znanstveni sestanek, na katerem so zaželeni vsi prispevki, ki obravnavajo:

- Analizo trenutnega stanja FZO na slovenskem;
- Možnosti nadaljnjega razvoja FZO na slovenskem;
- Trenutne svetovne trende na področju FZO;
- Primere domače dobre prakse FZO;
- Medpodročno povezovanje FZO in njeno umeščanje v širši vzgojno-izobraževalni okvir;
- FZO in vseživljenjsko učenje;
- Druge relevantne teme, povezane s FZO, pa tudi z drugimi oblikami sodobnih praks filozofije.

Programski odbor:
doc. dr. Tomaž Grušovnik, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (predsednik),
izr. prof. dr. Boris Vezjak, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo,
izr. prof. dr. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut
dr. Tanja Pihler

Organizacijski odbor:
Ena Bissachi (predsednica), Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta;
asist. Marko Gavriloski, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Povzetke s predlogi za referate, ki naj bodo načrtovani za 20 minutni nastop (z naslovom in ključnimi besedami, skupaj do 1000 znakov s presledki, vključno z informacijo o morebitni matični instituciji in s kontaktnimi podatki) pošljite na elektronski naslov tomaz.grusovnik@pef.upr.si najpozneje do 18. februarja 2018. Obvestila o morebitnem sprejemu referata bodo udeležencem posredovana do 5. marca 2018. Za vsa ostala vprašanja se obrnite na navedeni elektronski naslov.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino