Nagrajena pedagoška fakulteta

datum: 17.03.2018

kategorija: Novice


V četrtek, 15. marca 2018, je v protokolarni dvorani Sv. Frančiška Asiškega potekala 15. Slovesna akademija Univerze na Primorskem, na kateri je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 17 priznanj visokošolskim učiteljem, študentom in letos prvič tudi strokovnim delavcem.

Slovesna-akademija-UP-2018-00

Foto: Alen Ježovnik, UP

Pedagoška fakulteta se letos ponaša s šestimi priznanji Univerze na Primorskem. Enega od najvišjih nazivov Častni doktor Univerze na Primorskem je prejela ugledna slovenska akademska slikarka Metka Krašovec. Pedagoška fakulteta jo je za priznanje predlagala zaradi njenega izjemnega dosežka na področju umetnosti in za celotni opus, ki predstavlja vrhunski prispevek k razvoju slikarstva v slovenskem in mednarodnem okolju. Poleg tega je pedagoška fakulteta s tem predlogom želela izpostaviti svoje usmerjanje k umetnosti, saj se v zadnjih letih razvija tudi na tem področju. Zato je v sodelovanju z Galerijo Meduza in z upokojenim kustusom Andrejem Medvedom ter kustusom Arnetom Brejcem iz Galerije Equrna organizirala razstavo slikarskih del nove častne doktorice, ki je do 23. marca postavljena na ogled v Galeriji Meduza.
 
Priznanje Zlata plaketa Univerze na Primorskem je letos prejel dr. Igor Saksida, ki ga je raziskovanje in razumevanje znanstvene in pedagoške problematike v sodobnem času postavilo na zavidljivo raven v nacionalnem in mednarodnem okviru in posledično ob bok najodličnejšim strokovnjakom literarne in specialnodidaktične znanosti. K prepoznavnosti  Univerze na Primorskem je poleg izjemnega znanstvenega in pedagoškega opusa dr. Igor Saksida vidno prispeval s svojo nenehno angažiranostjo v slovenskem medijskem prostoru s problematiko vloge in pomena mladinske književnosti.
 
Nagrado za pedagoško odličnost v študijskem letu 2016/2017 je prejela tudi dr. Silva Bratož, ki svojo odličnost izkazuje pri izvajanju pedagoškega procesa na fakulteti in izven nje, kot tudi zaradi njenega pomembnega prispevka k teoriji in praksi učenja tujega jezika in poučevanja nasploh.
 
Nagrado Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem je prejela dr. Marina Volk, in sicer za izjemne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije pod mentorstvom dr. Mare Cotič in somentorstvom dr. Andreje Istenič Starčič. Opravljena teoretična in eksperimentalna raziskava, ki je avtoričino izvirno znanstveno delo, je omogočila avtorici pridobiti vrsto novih argumentacij, pojasnitev in spoznanj, ki so izjemnega pomena za razvoj didaktike matematike v slovenskem prostoru in tudi širše.
 
Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni je prejel Matija Jenko, sedanji predsednik Študentskega sveta Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Dejaven je na različnih področjih. Prispeval je k boljši organizaciji študijskih in obštudijskih aktivnosti na fakulteti, in sicer tudi v obliki prostovoljnega dela. Vedno je pripravljen sodelovati in povezati študente. S svojim delom na fakulteti, univerzi in v študentski organizaciji ter s svojimi nadpovprečnimi dosežki ni prispeval k razvoju le fakultete, ampak celotne univerze.
 
Letos prvič so bile podeljene tudi Zahvale Univerze na Primorskem strokovnim delavcem. Za svoje uspešno delo in izjemne dosežke v preteklih letih jo je prejela Orijana Gregorič, vodja službe za splošne zadeve na pedagoški fakulteti. Njena podpora pedagoškim in strokovnim sodelavcem in študentom ter njen 30-letni doprinos, dolgoletne izkušnje in znanja so pripomogla k razvoju fakultete.
 
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino