Teden UP PEF: Znanstveni sestanek o filozofiji za otroke

datum: 10.04.2018

kategorija: Novice


TEDEN UP PEF
14.–25. 4. 2018

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
Pedagoški inštitut

Znanstveni sestanek
Filozofija za otroke
pretekle izkušnje, prihodnji izzivi
 
14. 4. 2018 od 10. do 18. ure
Predavalnica FM3 na UP PEF (Cankarjeva 5, Koper)

Program Filozofije za otroke (FZO), ki ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval Matthew Lipman in se je uveljavil kot program, ki lahko pomembno prispeva k uresničevanju nekaterih bistvenih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja (kritičnost, ustvarjalnost, pluralnost, avtonomnost, demokratičnost), v Sloveniji ni novost. Že v devetdesetih letih smo se srečali s posameznimi poskusi uvajanja te prakse, ki temelji na samostojnem razmišljanju učencev, v naš šolski prostor. Pozneje, ko je prišlo do preoblikovanja zasnove osnovne šole, je ta program postal eden izmed izbirnih predmetov v novi devetletki. Kljub desetletnim izkušnjam, zanimanju za program in možnostim, ki so na voljo za njegovo izvedbo, pa se pogosto pojavljajo pomisleki, da je filozofija za otroke v Sloveniji še zmeraj v začetni fazi svojega razvoja in da bi za njeno vidnejšo prisotnost bilo potrebno storiti več. Predvsem se javlja potreba, da bi se strokovnjaki in učitelji, ki se ukvarjajo s FZO, še tesneje povezali, izmenjali izkušnje in posledično obogatili program. Slednjo želi nagovoriti znanstveni sestanek, ki prinaša aktualne ugotovitve s tega področja.

10.00–10.30: Uvodni nagovor in otvoritev simpozija
10.30–11.00: Smiljana Gartner: Dajmo otrokom glas s pomočjo FZO
11.00–11.30: Doroteja Čebular: Filozofija kot vzgoja za dobro življenje
11.30–12.00: Igor M. Ravnik: Zakaj čakati do mature, da lahko filozofiram?
12.00–12.15: Odmor za kavo
12.15–12.45: Rudi Kotnik: FZO v izobraževanje učiteljev
12.45–13.15: Ena Bissachi: Zastavljanje ustrezno strukturiranih vprašanj pri pouku
13.15–13.45: Lucija Brečko: Percepcija filozofije za otroke pri učiteljih razrednega pouka na osnovnih šolah na savinjskem
13.45–15.00: Odmor za kosilo
15.00–15.30: Marjan Šimenc: FZO otroke in nasilje v šoli
15.30–16.00: Vojko Strahovnik in Mateja Centa: Etika in filozofija za otroke – izkušnje mednarodnih projektov, rezultati in dobre prakse
16.00–16.30: Tanja Pihlar: Otroci filozofirajo: o delavnicah v knjižnicah
16.30–17.00: Robert Petrovič: Neformalne spodbude na področju FZO v Sloveniji
17.00–17.15: Odmor za kavo
17.15–17.45: Boris Vezjak: Koliko logičnega zmorejo otroci?
17.45–18.15: Tomaž Grušovnik: Filozofija za otroke in vzgoja za etiko mišljenja
18.15–19.00: Zaključna razprava in zaprtje simpozija

Več informacij o Tednu UP PEF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino