Žanri med teorijo in prakso

datum: 23.05.2018

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk vabi na predavanje gostujoče profesorice dr. Aleksandre Bizjak Končar Žanri med teorijo in prakso v sredo, 30. maja 2018, ob 13. uri v predavalnici FM B5 (nad Mercatorjevo trgovino na Titovem trgu, vhod s Trga Brolo, ob škofiji).  

Dr. Aleksandra Bizjak Končar je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri SAZU in docentka za slovenski jezik na Fakulteti za slovenske študije  na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje na področju slovaropisja, korpusnega jezikoslovja, besedilnega pomenoslovja in žanrov. Sodelovala je pri graditvi nacionalnega korpusa Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html), pripravi oblikoslovnega označevalnika za slovenščino in uredila (s sodelovanjem Marka Snoja) Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012). Objavlja v domačih in tujih znanstvenih publikacijah.

Gostujoče predavanje bo potekalo v okviru predmetov Slovenski jezik 2 in Jezik v družbi pri izr. prof. dr. Sonji Starc.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino