Zbirka BraLaTipke 1 in 2

datum: 20.06.2018

kategorija: Novice


Zbirka BraLaTipke 1 in 2 vsebuje najlepše slovenske zgodbe v lahko berljivi in tipni obliki. Študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Inkluzivna pedagogika Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so jih za izpit pri predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi v maju in juniju 2018 priredili v lahko berljiv način, nekateri so jih celo same prepisali v brajico, drugim pa je brajico natisnil Center IRIS. V zbirki je 13 tipank. Urednica zbirke je doc. dr. Aksinja Kermauner.
 
Tipanke so razstavljene v Skupni Knjižnici UP FM in UP PEF  od 19. junija do 31. julija 2018.

Zbirka BraLaTipke 1:
1.   Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico (Jadranka Beti, Monika Juršić, Petra Volarič, Marija Zaletel),
2.   Fran Levstik: Martin Krpan (Kristina Bijuklič, Aleksandra Kambič, Fata Melkić-Mujagić, Tereza Percan Kodarin),
3.   Dragotin Kette: Šivilja in škarjice (Veronika Gabrijel, Eva Križnik, Urša Pečečnik, Karin Popovič),
4.   Fran Milčinski: Zvezdica Zaspanka (Inja Zupanc, Saša Podobnikar, Špela Siljan, Tina Jović, Tina Zabukovec),
5.   Mojca Pokrajculja (Marija Sladič, Ema Palovšnik, Veronika Rupnik, Nina Kožman in Tina Bajić),
6.   France Bevk: Peter Klepec (Sanja Bek, Ines Jaklin, Anja Zamuda).

Zbirka BraLaTipke 2:
7.   Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico (Mateja Teja Bučinel, Majda Klajnšček, Vida Prešeren Repnik, Maša Čmer, Janez Čmer),
8.   Kralj Matjaž (Jana Lapanje, Jasna Sotler, Tomaž Tičar),
9.   Miška je šla k čevljarju (Maja Šušteršič, Veronika Zadel, Lucija  Matoš),
10. Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (Kadunc Zala, Mlinar Saša, Rustja Eva, Šimnic Ajda),
11. Ela Peroci: Muca Copatarica (Ana Košir, Anastazija Pograjc, Urša Zupančič),
12. Ela Peroci: Nina v čudežni deželi (Marjetka Lipovnik, Anja Gričar, Nastja Grenc, Ines Koler, Mira Hrovat),
13. Svetlana Makarovič: Pod medvedovim dežnikom (Lara Pucer, Petra Mlinarec, Margerita Perišić, Monika Marinič, Anja Janežič).
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino