Zagovor doktorske disertacije Maje Lebeničnik

datum: 25.07.2018

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Maje Lebeničnik. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom dr. Iana Pitta zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede v četrek, 16. avgusta 2018, ob 11. uri v predavalnici GP2 na UP PEF (Cankarjeva 5, Koper).

Doktorska disertacija z naslovom »Online learning resources in higher education with a focus on usage by students with special educational needs/ Spletni učni viri v univerzitetnem okolju s poudarkom na uporabi pri študentih s posebnimi potrebami« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino