15. mednarodni znanstveni sestanek: Vloga vrtca pri vzgoji otroka prvega starostnega obdobja

datum: 20.11.2018

kategorija: Novice


Vabimo vas na 15. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto iz Užic in Jagodine (Srbija), Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in University of Tampere, Faculty of Education (Finska) z naslovom Vloga vrtca pri vzgoji otroka prvega starostnega obdobja, ki bo v  petek, 20. septembra 2019, v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5 v Kopru.  

V zadnjih desetletjih  je  prišlo do pomembnih premikov v pojmovanju otroštva, potreb in pravic otrok, kar je posledica in obenem razlog za pogosto interdisciplinarna raziskovanja dejavnikov otrokovega razvoja in učenja v najzgodnejšem obdobju njegovega življenja: od rojstva do tretjega leta starosti. Otrokova prirojena spoznavno raziskovalna zmožnost in aktivnost sta v tem obdobju še posebej izrazito povezani z (i) razvojem in izražanjem njegovih potencialov ter iz tega izhajajočih (ii) njegovih povečanih potreb po ustrezno odzivnem in izkušenjsko bogatem okolju. 
 

Prav slednje predstavlja vodilo pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja, v katerem ima otrok možnost za vzpostavljanje raznolikih interakcij s svojimi idejami, z drugimi otroki, odraslimi in vsebino materialnega okolja. Čeprav namen znanstvenega sestanka presega iskanje povezanosti kakovosti predšolske vzgoje za instrumentalizirano zagotavljanje učinkov v kasnejših življenjskih obdobjih, študije   poročajo o  pozitivnih, dolgoročnih učinkih (kot so uspešnejše vseživljenjsko učenje, socialna integracija in višja stopnja zaposljivosti) kakovostne predšolske vzgoje vse do posameznikove zgodnje odraslosti.  

Namen 15. mednarodnega znanstvenega sestanka je spodbuditi raziskovanje in kritično razpravo o kakovosti vzgoje in izobraževanja v vrtčevskih skupinah prvega  starostnega obdobja, v različnih socialno kulturnih okoljih. Povezati želimo različne raziskovalne pristope z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo pedagoških praks na vseh področjih malčkovega razvoja in učenja.  

V okviru 15. mednarodnega znanstvenega sestanka smo oblikovali naslednja tematska področja: -  zgodnje učenje in poučevanje otrok v obdobju do 3. leta starosti; -  vloga odraslega pri vzgoji otroka do 3. leta starosti; -  razvojno psihološke značilnosti dojenčka in malčka; -  raziskovanje v vrtcu do 3. leta starosti.   Veselimo se strokovnih razprav in sodelovanja z vami! Lepo vas pozdravljamo, vodja programskega odbora, Sonja Čotar Konrad  

Pomembni datumi in informacije:
11. 2. 2019 – rok za prijavo in oddajo prispevka,
22. 3. 2019 – povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka,
15. 4. 2019 – rok za oddajo končne verzije prispevka,
26. 4. 2019 – povratna informacija avtorju o sprejetju prispevka,
10. 5. 2019 – rok za plačilo kotizacije.

Kotizacija
: 100,00 evrov

Vsak avtor lahko v avtorstvu ali soavtorstvu prijavi skupaj največ dva prispevka. Uredništvo bo v recenzentski postopek poslalo samo jezikovno ustrezne prispevke, ki bodo oblikovani v skladu z Navodili za oblikovanje prispevkov
 

Več informacij: znanstveni.sestanek.pef@upr.si 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino