Zagovor doktorske disertacije Gee Vlaketić

datum: 20.05.2019

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Gee Vlaketić. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Duha in somentorstvom prof. dr. Majde Cencič zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje v petek, 7. junija 2019, ob 11.00 v predavalnici P1 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).  

Doktorska disertacija z naslovom Učinki raziskovanja svetlobe na razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok/ Utjecaj istraživanja svjetlosti na razvoj likovnog izražavanja predškolske djece  je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino