Zagovor doktorske disertacije Borisa Černilca

datum: 14.06.2019

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Borisa Černilca. Kandidat bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Anne Kožuh in somentorstvom prof. dr. Mare Cotič zagovarjal v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede v ponedeljek, 1. julija 2019, ob 14.00 v predavalnici P4 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).  

Doktorska disertacija z naslovom Kognitivno-konstruktivistični pristopi pri pouku matematike v homogenih in heterogenih skupinah v osnovni šoli je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino