Predstavitev medprogramskega projekta študentov UP PEF in UP FHŠ

datum: 11.01.2020

kategorija: Novice

 

V petek, 17. januarja 2020, ob 8.00 vabljeni v Veliko predavalnico FM (III. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper), kjer bo potekala predstavitev projektnih nalog, ki so v študijskem letu 2019/2020 nastale kot plod povezovanja več študijskih programov Univerze na Primorskem.

Pod mentorstvom doc. dr. Vanje Kiswarday in asistentke Katarine Kravos so v projektnih nalogah sodelovali študenti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, s študijskih programov Razredni pouk in Inkluzivna pedagogika, in študenti Fakultete za humanistične vede Univerze na Primorskem, s študijskih programov Italijanistika, Slovenistika, Geografija in Zgodovina.
 

_______________________________________________________________________________

Podrobneje o medprogramskem projektu sodelovanja študentov bodočih učiteljev in bodočih inkluzivnih pedagogov


Projektne naloge so bile usmerjene v iskanje idej za primere dobrih praks sodelovanja študentov bodočih učiteljev s študenti bodočimi inkluzivnimi pedagogi, z namenom zagotavljanja čim bolj spodbudnega in inkluzivnega učnega okolja v šoli.

Navadno so učitelji tisti, ki prvi opazijo učne težave pri otroku in se po petstopenjskem modelu obravnave otrok z učnimi težavami odzovejo nanje najprej z dobro poučevalno prakso. Potem pa se glede na potrebe v sekundarnih ukrepih povezujejo še z drugimi strokovnimi delavci na šoli, na primer z inkluzivnimi pedagogi.
Cilj povezovanja študentov bodočih učiteljev in bodočih inkluzivnih pedagogov je bil omogočiti izkušnjo sodelovalnega načrtovanja zagotavljanja načinov inkluzivnosti pri organizaciji pouka, prostora, časa in didaktičnih pripomočkov ter s tem poskrbeti za celostno obravnavo in socialno povezanost med otroki. Pri tem smo želeli, da študenti preko skupnega iskanja rešitev za problemske primere otrok z različnimi posebnostmi doživijo vrednost interdisciplinarnega povezovanja in medsebojnega dopolnjevanja ter učenja, s čemer lahko pomembno izboljšajo učno uspešnost vseh otrok.

V projektni nalogi so bili študenti bodoči učitelji prednostno usmerjeni v bogatitev poučevalne prakse (z upoštevanjem otrokovega nivoja znanja, močnih in šibkih področij, mnogoterih inteligenc, razvojnih ter psihosocialnih specifik). Vsaka skupina študentov bodočih učiteljev je pripravila izvirni didaktični pripomoček, ki je bil sicer naravnan na specifično potrebo obravnavanega učenca, vendar pa so študenti uporabo tega pripomočka načrtovali inkluzivno. To pomeni, da je lahko didaktični pripomoček doprinos skupini več učencev in celotnem razredu.  Študenti bodoči inkluzivni pedagogi pa so se usmerili v iskanje čim bolj ustreznih in učinkovitih, znanstveno podprtih, specifičnih prilagoditev ter v inkluzivno izvedbo le-teh. Po Bronfenbrennerjevem ekosistemskem modelu so načrtovali aktivno participacijo obravnavanega otroka, z vključevanjem staršev, vrstnikov, učiteljev in celotnega šolskega kolektiva. Prav tako pa niso pozabili na oblikovanje inkluzivnega šolskega okolja in lokalne skupnosti.

Svoje načrte so študenti zapisali v obliki izvirnih delovnih projektov pomoči in strokovnih prispevkov, ki jih bomo zbrali v zborniku posveta.

Vsem sodelujočim študentom se zahvaljujemo za aktivno in ustvarjalno participacijo in želimo, da inkluzivno naravnanost čim bolje uresničujejo na svoji bodoči profesionalni poti.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino