16. MZS: Pomen medpredmetnega poučevanja in povezovanja

datum: 12.01.2020

kategorija: Novice

Vabimo vas na 16. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, z naslovom Pomen medpredmetnega poučevanja in povezovanja, ki bo v petek, 25. septembra 2020, v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5 v Kopru.

V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Izhajajoč iz tega, moramo tudi poučevanje prilagoditi, tako da bomo otroke napotili na pot nenehnega in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji. Pomembno pri prenosu znanja je, da se vzgojno-izobraževalne institucije zavedajo zunajšolskih okoliščin, v katerih morajo učenci delovati, in te okoliščine upoštevajo pri poučevanju. Znanje, spretnosti in veščine, ki jih učenci dobijo pri posameznem predmetu, so zagotovo pomembni in jim dajejo medpredmetni pogled, v realnem življenju pa slednje potrebujemo za reševanje novih in večinoma medpredmetnih problemskih situacij. Sodobni vzgojno-izobraževalni sistemi se morajo spreminjati v smeri medpredmetnega poučevanja, saj so nacionalni kurikuli podprli težnjo za razvoj ključnih kompetenc, ki združujejo znanja posameznih disciplin.

Namen 16. mednarodnega znanstvenega sestanka je spodbuditi raziskovanje in kritično razpravo o pomenu medpredmetnega pristopa poučevanja od predšolske vzgoje do univerzitetnega študija.

V okviru 16. mednarodnega znanstvenega sestanka, s katerim želimo povezati različne raziskovalne pristope z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo pedagoških praks, smo oblikovali naslednja tematska področja:

̶            medpredmetno poučevanje in povezovanje na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja;
̶            preizkušanje modelov medpredmetnega povezovanja;
̶            medpredmetno povezovanje v funkciji razvijanja kompetenc 21. stoletja;
̶            preverjanje in ocenjevanje medpredmetnega znanja.

 

Veselimo se strokovnih razprav in sodelovanja z vami!
Vodja programskega odbora, Marina Volk

Navodila avtorjem

Pomembni datumi in informacije:

15. 3. 2020 – rok za prijavo in oddajo celotnega prispevka
8. 4. 2020 – povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka
4. 5. 2020 – rok za oddajo končne verzije prispevka
22. 5. 2020 – povratna informacija avtorju o sprejetju prispevka
5. 6. 2020 – rok za plačilo kotizacije

Kotizacija: 100 evrov

Vsak avtor lahko v avtorstvu ali soavtorstvu prijavi skupaj največ dva prispevka. Uredništvo bo v recenzentski postopek poslalo samo jezikovno ustrezne prispevke, ki bodo oblikovani v skladu z Navodili za oblikovanje prispevkov (Priloga).

Prispevke pošljite na naslov: znanstveni.sestanek.pef@upr.si.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino