Razstava Odtenki in oblike domišljije

datum: 11.02.2020

kategorija: Novice


Februarja bo fakulteta odeta v odtenke in oblike domišljije, ki so jih pripravili študentje 4. letnika univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk UP PEF pod mentorstvom dr. Lare Kobal.

Likovna razstava je postavljena na ogled v atriju fakultete do 3. marca 2020.

razstava odtenki in oblike domišljije

Študenti so pri vajah pri predmetu Likovna didaktika 1 spoznavali likovno teorijo in učni načrt za predmet Likovna umetnost v prvi in drugi triadi osnovne šole. V okviru vaj pri predmetu so se v študijskem letu 2019/2020 pod mentorstvom dr. Lare Kobal naučili osnov likovne tehnike, ki jih bodo lahko prenašali v svojo poučevalno prakso pri predmetu Likovna umetnost v osnovi šoli. Ena izmed nalog, ki so jo študentje izvedli in so jo izbrali za postavitev pričujoče razstave, je bila svetlenje in temnenje barv.  Likovni izdelki – slike – so izvedeni v slikarski tehniki tempera in so jo kot osnovno tehniko izvedli za slikarsko likovno nalogo. Ob spoznavanju pravil uporabe slikarske tehnike so spoznavali tudi pomen raziskovanja in eksperimentiranja z različnimi oblikami in velikostmi slikarskih formatov. Tako so dokazali, da je smiselno načrtovati in izvesti likovne naloge po učnem načrtu za Likovno umetnost tudi tako, da jih učitelj združi z načrtovanjem in postavitvijo likovne razstave. Likovni izdelki so prikaz možnih rešitev likovnih nalog, izraz posameznikove kreativnosti ter so primer kakovostne uporabe učnega načrta in izvajanja likovnih tehnik. S samostojnim delom pri vajah študentje dokazujejo sposobnosti načrtovanja pouka, pripravljanja učnih pripomočkov in demonstracije likovnih tehnik. Študentje s praktičnim delom krepijo zavedanje pomena likovnega ustvarjanja učitelja kot pripravo na pouk ter se tako zavedajo zahtevnosti načrtovanja pouka Likovne umetnosti od 1. do 5. razreda osnovne šole ter krepijo svoje tehnične spretnosti.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino