Podaljšan prvi rok za oddajo prijav za vpis v dodiplomske študijske programe

datum: 17.03.2020

kategorija: Novice


UP PEF v študijskem letu 2020/2021 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje, ki se izvajajo v Kopru in na dislociranih enotah. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.

Prvi prijavni rok podaljšan:
- prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov (slov. državljanov in državljanov EU): do 9. 4. 2020* elektronska prijava (rok za pošiljanje izpolnjene in podpisane prijavnice do 14. 4. 2020);

- prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU): do 22. 5. 2020*.

* V zvezi z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) MIZŠ podaljšuje vse odprte prijavne roke v okviru razpisov za vpis za študijsko leto 2020/2021, in sicer do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. 


Več informacij:

Bodoči študenti

_______________________________________________________________________________

Dodiplomski študijski programi UP PEF:

Pedagogika (UN),
Razredni pouk (UN),
Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, 
Socialna pedagogika,
Predšolska vzgoja (VS);
Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom.

Lokacije študija:
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja (izredni študij) se bo v študijskem letu 2020/2021 izvajal na sedežu fakultete v Kopru in na dislociranih enotah, to sta Ljudska univerza Škofja Loka in Ljudska univerza Ptuj.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino