Stališče o snemanju predavanj na UP PEF

datum: 23.12.2014

kategorija: Obvestila za študente


Študente UP PEF obveščamo, da je Senat UP PEF na 36. redni seji, ki je potekala 12. decembra 2014, sprejel stališče, s katerim se ureja način snemanja predavanj in vaj v okviru organiziranega študijskega procesa ter drugih dogodkov izven organiziranega študijskega procesa, ki potekajo na UP PEF.

Celoten izpis sklepa najdete na povezavi.

Povzetek: Študentom in udeležencem študijskih programov za izpopolnjevanje je uporaba naprav, ki omogočajo avdio in video snemanje, med izvajanjem predavanj in vaj v okviru organiziranega študijskega procesa dovoljena samo z ustnim dovoljenjem izvajalca, to je visokošolskega učitelja ali sodelavca, podanim pred izvedbo snemanja. Tovrstni posnetki so namenjeni samo osebni uporabi študenta oziroma udeleženca, ki jo mora pred pridobitvijo ustnega dovoljenja pojasniti snemanemu izvajalcu. Posnetkov ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali posredovati tretjim osebam.

Za snemanje dogodkov izven organiziranega študijskega procesa (predavanja v okviru poletnih šol, seminarjev, delavnic, znanstvenih sestankov, druge prireditve, ki se ne štejejo za javne prireditve, itd.) izjemoma tudi predavanj v okviru organiziranega študijskega procesa, ko gre za predavanja vabljenih strokovnjakov, veljajo drugačna pravila in ga študentje ne smejo izvajati.

V kolikor bi avdio in video posnetki lahko vsebovali tudi posnetke drugih udeležencev v okviru in izven organiziranega študijskega procesa, ki so deležni posebnega varstva (otroci, gojenci, varovanci itd.), imajo prednost pravila, ki jih postavljajo za snemanje teh udeležencev vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma drugi zavodi, v katerih procese so ti vključeni.

Tajnik Tanja Marsič, univ. dipl. prav., l. r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino