Pozdrav bruckam in brucem UP

datum: 17.09.2015

kategorija: Obvestila za študente


Draga brucka, dragi bruc!

Novo študijsko leto 2015/2016 se v skladu s študijskim koledarjem prične v četrtek, 1. oktobra 2015. Navedenega dne bo potekal sprejem bruck in brucev dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov UP PEF, in sicer v predavalnicah, kjer bodo po urniku potekala prva predavanja. Točen razpored bo objavljen naknadno.

plakat Pozdrav bruckam in brucem UP 2015

Pozdrav bruckam in brucem UP s strani rektorja prof. dr. Dragana Marušiča bo potekal prav tako v četrtek, 1. oktobra 2015, s pričetkom ob 11. uri na Titovem trg v Kopru. V tem terminu odpadejo predavanja rednim študentom 1. letnikov dodiplomskih študijskih programov (Edukacijske vede, Predšolska vzgoja, Razredni pouk). Predavanja za ostale redne/izredne študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov potekajo nespremenjeno po urniku. V primeru dežja je prireditev predstavljena v Taverno.

Program prireditve  Pozdrav bruckam in brucem UP

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino