Usposabljanje za tutorje

datum: 20.03.2018

kategorija: Obvestila za študente


Usposabljanje bo v torek, 27. 3. 2018, v Študentskem centru
Univerze na Primorskem (ŠC UP, Čevljarska 27, Koper).

Veseli smo, da ste se odločili postati tutor!

Biti tutor je častna naloga, ki posameznika bogati z izkušnjami in kompetencami na področju spretnosti svetovanj kolegom študentom, spoznavanju načinov dela s študenti s posebnimi potrebami, komunikacijskimi sposobnostmi, sposobnostjo upravljanja s časom, osmišljanja lastnih izkušenj ter zmožnostjo sodelovanja z drugimi. To so spretnosti in znanja, ki jih delovna okolja pričakujejo od vsakega diplomanta. Obenem pa so to tudi znanja, ki jih posamezniki in skupine potrebujejo za razvoj samostojnih podjetniških poti.

Na usposabljanju boste izvedeli več o osnovnem namenu tutorskega sistema, kako je tutorstvo urejeno na UP, kaj pomeni biti tutor in kako na tutorstvo gledajo študenti. Predstavili bomo tutorstvo za tuje študente in študente s posebnimi potrebami.

Sledila bodo srečanja tutorjev posameznih članic UP, kjer boste izvedeli več o tutorskem sistemu vaše članice. Pogovorili se boste s koordinatorji tutorjev in tutorji, ter tako pridobili še več potrebnih informacij in dodatnih pojasnil.

Udeležbo na usposabljanju potrdite najkasneje do petka, 23. 3. 2018 preko spleta: https://www.1ka.si/a/159303.

Študentom tutorjem bo v času usposabljanja opravičena odsotnost s pedagoških obveznosti.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino