Začetek postopka volitev novega Upravnega odbora UP PEF v letu 2011

datum: 10.05.2011

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Vsem zaposlenim

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je dekanja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper, izr. prof. dr. Mara Cotič, 10. maja 2011 sprejela Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev članov Upravnega odbora UP PEF v letu 2011. S tem dnem začnejo teči roki za vsa volilna opravila za volitve novih članov upravnega odbora, ki so skupaj z roki za izvedbo določeni v Rokovniku volilnih opravil za volitve Upravnega odbora UP PEF v letu 2011, ki je sestavni del zgoraj navedenega sklepa.  

Lepo pozdravljeni!     

Tajnik Tanja Marsič, univ. dipl. prav.   

 

Sklep zacetek postopka UO UP PEF 2011.doc

Upravni odbor UP PEF Obr-1 Predlog kandidatov.doc

Upravni odbor UP PEF Obr-2 Soglasje h kandidaturi.doc

Rokovnik volitve UO UP PEF 2011.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino