Študentska anketa za štud. leto 2011/2012

datum: 17.08.2012

kategorija: Obvestila za zaposlene

ŠTUDENTSKA ANKETA  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane sodelavke in sodelavci fakultete!    

Tako kot prejšnja leta, tudi letos na UP PEF izvajamo ocenjevanje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, delavcev strokovnih služb (referat, knjižnica) ter organiziranosti študija in pogojev, ki neposredno vplivajo na kakovost študija na naši fakulteti.  

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražajo svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.

Anketiranje letos poteka SPLETNO, preko ŠIS-a, v času od 13. 8. 2012 do 30. 9. 2012.

Izpolnjevanje ankete je omogočeno vsakemu študentu ob njegovi prijavi v ŠIS. Za anonimnost pri izpolnjevanju je poskrbljeno preko sistema, ki generira ustrezne kode za predmete in izvajalce, odgovori pa se agregirajo v bazo.     Na osnovi odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu.   Poročilo o rezultatih anketiranja predstavlja eno od izhodišč za razpravo o kakovosti študija v okviru strokovnih organov in teles naše fakultete.        

Koper, 13. avgust 2012      

Dekanja UP PEF 
prof. dr. Mara Cotič, l.r.  

Predsednica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela UP PEF
mag. Tina Štemberger, pred. l.r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino