Začetek postopka za izvolitev novega dekana Pedagoške fakultete

datum: 24.09.2012

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Na 9. dopisni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je bila 19. septembra 2012, je bil sprejet Sklep o začetku postopka za izvolitev novega dekana Pedagoške fakultete. Tako so z dnem sprejema sklepa začeli teči roki za vsa volilna opravila za volitve dekana UP PEF, ki so skupaj z roki za izvedbo določeni v Rokovniku volilnih opravil za volitve dekana fakultete 2013, ki je sestavni del sklepa. Ob tem je bila imenovana tudi volilna komisija.  

Oba dokumenta sta v priponkah.

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana

Rokovnik za volitve dekana

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino