OBVESTILO o študentski anketi za študijsko leto 2012/2013

datum: 20.06.2013

kategorija: Obvestila za zaposleneOBVESTILO O ŠTUDENTSKI ANKETI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane sodelavke in sodelavci fakultete! 


Tako kot prejšnja leta, tudi letos na UP PEF izvajamo ocenjevanje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, delavcev strokovnih služb (referat, knjižnica) ter organiziranosti študija in pogojev, ki neposredno vplivajo na kakovost študija na naši fakulteti.  

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražajo svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.

Anketiranje bo potekalo SPLETNO, preko ŠIS-a, v času od 1. 7. 2013 do 13. 10. 2013.

Izpolnjevanje ankete je omogočeno vsakemu študentu ob njegovi prijavi v ŠIS. 

Ob morebitnem nizkem odzivu se bo študente za izpolnjevanje ankete dodatno motiviralo tako, da bo v prvih dveh tednih študijskega procesa (od 2. 10. 2013 do 13. 10. 2013) organizirano izpolnjevanje ankete v računalniški predavalnici UP PEF. O podrobnostih in načinu izvedbe le-tega boste naknadno obveščeni, saj vas bomo prosili za sodelovanje pri tem. 

Pri izpolnjevanju študentske ankete je poskrbljeno za anonimnost študentov, ki anketo izpolnjujejo. 

Na osnovi odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu. 

Poročilo o rezultatih anketiranja predstavlja eno od izhodišč za razpravo o kakovosti študija v okviru strokovnih organov in teles naše fakultete.      


Dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič, l. r. 

Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
Blaž Simčič, pred., l. r.      

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino