Spodbujanje študentov k izpolnjevanju ankete 2012/2013

datum: 18.10.2013

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane sodelavke in sodelavci fakultete!

Tako kot prejšnja leta, tudi letos na UP PEF izvajamo ocenjevanje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, delavcev strokovnih služb (referat, knjižnica) ter organiziranosti študija in pogojev, ki neposredno vplivajo na kakovost študija na naši fakulteti za preteklo študijsko leto. Ocenjevanje se izvaja s študentsko anketo za študijsko leto 2012/2013.

Zaradi izredno slabega odziva študentov, ki v poletnih mesecih sicer prostovoljne ankete niso izpolnili, Vas prosimo, da na predavanjih in vajah študente, ki so bili vpisani v študijske programe UP PEF v študijskem letu 2012/2013, dodatno pozivate k izpolnjevanju študentske ankete, in jih seznanite s pomenom le-te.

Študenti anketo izpolnjujejo elektronsko kot spletno anketo preko Študentskega informacijskega sistema (ŠIS).

Če se odziv v roku enega meseca ne bo ustrezno zvišal, se bo v drugi polovici meseca novembra študente spodbujalo k izpolnjevanju ankete v računalniški predavalnici UP PEF v času predavanj in vaj.

Zaradi slabega odziva študentov bo podaljšano tudi obdobje anketiranja in sicer do 30. novembra 2013.

 

 

Dekanja UP PEF 
prof. dr. Mara Cotič, l. r.

Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti 
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF 
Blaž Simčič, pred., l. r.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino