Predlogi za kandidate zunanjih članov maturitetnih komisij 2014

datum: 17.01.2014

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Spoštovani,

sporočamo vam, da smo iz Državnega izpitnega centra prejeli poziv k predlaganju kandidatov za zunanje člane maturitetnih komisij za splošno maturo, ki bodo sodelovali pri izvedbi splošne mature v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku v letu 2014. 

Seznam srednjih šol s splošno maturo je na vpogled v tajništvu fakultete in v priloženem dopisu. Kot vsako leto naj vaša prijavnica vsebuje izpolnjen obrazec za prijavo k imenovanju za zunanjega člana ŠMK SM z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek kandidata,
  • naziv in strokovni oz. znanastveni naslov,
  • navedba gimnazije, s katero želi kandidat sodelovati,
  • elektronski naslov kandidata (za obveščane),
  • izjavo o sorodnikih pri splošni maturi.

V kolikor želite sodelovati, izpolnite prijavnico in jo posredujte v tajništvo fakultete do 10. februarja 2014.

Dopis Državnega izpitnega centra in obrazec za prijavo k imenovanju za zunanjega člana ŠMK SM 2014 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino